Hurtiog guide til rottebekæmpelse

Guide til Rottebekæmpelse

Rotteproblemer er voksende. Særligt i de store byer. Og dét kan give problemer. Men følger du nogle enkle råd, kan du selv være med til at forebygge nogle af dem. Rotter udgør en reel sundhedsrisiko og kan forårsage materielle ødelæggelser. Og derfor er det en god idé at være på forkant. Racoon Rengøring og Ejendomsservice hjælper dig med det forebyggende arbejde. I artiklen nedenfor giver de dig 10 gode råd til at undgå rotter.

Tommefingerregel

Når man taler om rotter og rotteproblemer, er der én tommelfingerregel, som man altid kan regne med; der er det antal rotter, som der er plads og mad til. Det kan både være nede i kloakken samt over jorden. Vil man undgå rotter, er der en række forholdsregler, man bør tage. Racoon Rengøring og Ejendomsservice har i samarbejde med skadedyrsbekæmper Morten Nielsen lavet en guide, der hjælper dig i forebyg- gelsen mod de ulækre gnavere.

Råd #1: Kloakker

Kloakker skal holdes hele og tætte. Det er en god idé at montere en rottespærre i kloakken ind til hver parcel eller opgang. Vi har erfaret, at en to-klap-rottespærre er det eneste, der virker mod rotteproblemer. Hold des- uden øje med sunkne fliser eller brosten, som kan være tegn på utæt kloak. Hold også øje med huller i jorden tæt på kloakering. Er der jord omkring hullet, er det gravet oppefra. Er der ikke jord omkring hullet, er det gravet nedefra – hvilket er et tegn på utæt kloak, som straks bør undersøges.

Råd #2: Nedløbsrør

Kraver på tagnedløb skal også slutte tæt. Ellers kan rotterne finde på at smutte ind i nedløbsrøret og løbe op på taget og ind under teglsten. En rotte løber ligeså hurtigt lodret som vandret i sådan et rør.

Råd #3: Skraldespande

Områder med skraldespande skal holdes ryddeligt for affald. Madaffald tiltrækker rotter, og finder rotterne først mad ved en ejendom, vil de komme tilbage dertil, og tilmed slå sig ned i området. Pap og plastik skal man også være særdeles varsom med at have stående fremme, da rotterne kan bruge det til at bygge rede med. Det er en god idé at have affaldscontainere trukket et stykke væk fra ejen- dommen.
Skraldespande på stisystemer eller arealer i forbindelse med ejendommen skal være rottesikrede, så rotterne ikke kan kravle op i dem og hente mad.

Råd #4: Fodring af dyr

Undgå at fodre katte eller fugle nær din ejendom, da dette også tiltrækker rotter og skaber rotteproblemer. Har man et behov for at fodre fugle, skal man sørge for ikke at fodre mere, end fuglene kan æde. Underlaget skal helst også være fast, så man jævnligt kan feje resterne op – så rotterne ikke tiltrækkes af de efterladte rester.

Råd #5: Brænde og beplantning

Der bør ikke stilles eller opbevares ting helt op af muren. Heller ikke en brændestabel, da disse er gode gemmesteder for rotter. Er brændet stablet op tæt ved en indgang vil rotterne desuden nemt kunne smutte indenfor, hvis en dør står på klem. Beplantning omkring ejendommen kan fungere som gemmesteder for rotterne, og derfor bør buske og bede holdes omkring 50 cm til 100 cm fra muren. Efeu bør fjernes, da bunddækket tit bliver så tæt, at rotter kan grave huler og gange i fred. Ofte opdager man ikke problemer, før det er for sent, og rotterne har slået sig ned. Så vær på forkant.

Råd #6: Åbninger i ejendommen

Man bør sikre sig, at ejendommen er tæt. Undgå huller eller revner i murværk, og sørg for at udluft- ningsriste er hele og intakte. Døre og vinduer skal lukke tæt. Man kan med fordel have døre med selv- luk, så de smækker i af sig selv. Lednings- og rørgennemføringer skal ligeledes slutte tæt. Og hvis der er behov for åbne kældervinduer i forbindelse med vaske- eller tørrerum, skal der monteres fintma- sket metalnet – også kaldet volierenet – i vinduet.

Råd #7: Træterrasser

Er der træterrasser på ejendommen, er det vigtigt at sørge for, at disse er sikret med plader, som er gravet mindst 60 cm ned, da rotter ellers kan grave sig ind og slå sig ned.

Råd #8: Kælderområder

I kælderområder skal man sørge for, at gulvriste er fastmonterede, så rotterne ikke kan komme op. Hvis der er tale om et større kælderområder, anbefales det, at man deler området ind i sektioner, f.eks. ved hjælp af døre. Skulle man være uheldig at få en rotte ind, kan den med fordel isoleres på et mindre område, så den dermed er lettere at fange.

Råd #9: Veksler

En veksel er en stil, hvor der bliver gået meget. En veksel opstår f.eks., når mange mennesker skyder genvej på stisystemer. Græsset eller jorden slides. Og sådan er det også med rotter. Hold øje med slidte områder, da disse kan være en indikation af, at der er rotter ved din ejendom.

Råd #10: Gnavemærker

Opdager du gnavemærker i træ eller karme, kan du ved at se på farven i træet, afgøre om mærkerne er friske. Er træet lyst, er det et tegn på nylig aktivitet, og du bør således hurtigt søge professionel assistance.

Trænger du til hjælp?

Hvad kan vi hos Racoon Rengøring & Ejendomsservice hjælpe dig med? Klik her og se vores ydelser. Vi udfører ydelser såsom professionel trappevask og vinduespolering i København og omegn. Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig. Du kan kontakte os på tlf.: 70 275 475 fra mandag til fredag mellem kl. 8-16.

Glem ikke at besøg vores sociale medier, så du kan lære Racoon bedre at kende:

Uforpligtende
& gratis tilbud

Vi svarer indenfor 24 timer